Johanneskoor terug in de Johannes de Doperkerk

Johanneskoor terug in vieringen

Toen het parochiebestuur eind vorig jaar het korenbeleid bekend maakte, leek daarin voor het Johanneskoor geen plaats meer te zijn in de Johannes de Doperkerk. Het Johanneskoor is echter doorgegaan met zingen, onder meer in de Bevrijdingskerk. Omdat we toch graag een rol wilden spelen in de liturgie in de Johannes de Doperkerk, zijn we in gesprek gegaan met het parochiebestuur. De uitkomst hiervan is dat de parochie repetitieruimte ter beschikking stelt en dat het koor jaarlijks in een aantal vieringen zingt, waarbij het zelf de kosten draagt van dirigent en pianist.

Het Johanneskoor is blij met deze overeenkomst. Ten eerste om de historische banden, want we begonnen ooit als parochiekoor. Voor veel leden is de Johannes de Doperkerk ook echt hun thuis. Daarnaast om het oecumenisch aspect van zingen in zowel de parochie als in protestantse kerken. En ten slotte, maar niet in het minst, om de  parochianen die graag “onze” vieringen bezoeken. Wij willen hen graag blijven inspireren tot verdieping en bezieling die zij in onze liederen ervaren.

Door de eerdergenoemde veranderingen is het koor is nu zelfstandig verantwoordelijk voor alle financiële lasten. We hebben daarom een stichting opgericht. Deze stichting is vernoemd naar Zuster Agnes, in Wageningen bekend om haar oprechte belangstelling en bemoediging voor iedereen, haar waarlijk oecumenische instelling, en bij ons ook om haar groot enthousiasme voor ons koor. Iedereen die ons koor wil ondersteunen, kan via de Agnesstichting een donatie doen. Uw bijdrage is zeer welkom en zal goed besteed worden. Meer gegevens over de Agnesstichting zijn binnenkort te vinden op deze website.

Bestuur Johanneskoor

PS: de bankrekening is: NL29 TRIO 0391 0120 45 t.n.v. Agnesstichting

Maak een website of blog op WordPress.com