Koorinformatie

Het Johanneskoor is een gemengd koor dat hoofdzakelijk vierstemmige liederen
zingt. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liturgische
muziek.

Ons koor is in 1992 opgericht vanuit de Rooms-Katholieke Johannes de
Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen, maar is vrij snel daarna uitgegroeid
tot een oecumenisch koor. Het zingt zowel in vieringen van de Rooms-Katholieke Titus Brandsma Parochie (verschillende locaties) als in die van de Protestantse wijkgemeente Lukas in Wageningen.

Ons koor telt ongeveer 35 leden. Dat kan wat wisselen, natuurlijk.

Bas Jongeling is onze dirigent waar we erg blij mee zijn. Bas is een ervaren kerkmusicus die al heel wat koren in NL heeft gedirigeerd en ons repertoire goed kent.

Voor begeleiding tijdens de repetities en ook bij de vieringen hebben we de beschikking over onze pianist Erik Onnink.

De vaste repetitieavond is op donderdag. We repeteren van 20 tot 22 uur in de RK-kerk aan de Bergstraat te Wageningen. In de zomertijd in de kerk en in de wintertijd in de Verrijzeniszaal.

Wij zijn erg actief in het voorbereiden van de vieringen. Er zijn koorleden die regelmatig, samen met mensen die af-en-toe meehelpen,  de diensten met de voorganger bespreken en voorbereiden.

Denkt u er over na om lekker mee te zingen? Dat zouden we geweldig vinden! Kom rustig kijken op een repetitieavond, maar neem dan even van tevoren contact op met de  secretaris. De dirigent bepaalt op een later tijdstip of uw stem past binnen de klank van het koor.

De bijdrage bedraagt € 175 per jaar.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter:Margreet Kaemingk
Secretaris:Marc-Jan Schouten
Penningmeester:Nyncke Nicolay
Vieringen:Marc-Jan Schouten
Website:Henk Daniël

U kunt hen per mail bereiken via de pagina “Contact”, in de bovenbalk.