Koorinformatie

Ons koor telt ongeveer 35 leden. Dat kan wat wisselen, natuurlijk.

Dirigent is Marc Hermsen en onze pianist is Erik Onnink.

De vaste repetitieavond is op donderdag. We repeteren van 20 tot 22 uur in de RK-kerk aan de Bergstraat te Wageningen. In de zomertijd in de kerk en in de wintertijd in de Verrijzeniszaal.

Wij zijn erg actief in het voorbereiden van de vieringen. Er zijn koorleden die regelmatig, samen met mensen die af-en-toe  meehelpen,  de diensten met de voorganger bespreken en voorbereiden.

Denkt u er over na om lekker mee te zingen? Dat zouden we geweldig vinden! Kom rustig kijken op een repetitieavond, maar neem dan even van tevoren contact op met de  secretaris. De dirigent bepaalt op een later tijdstip of uw stem past binnen de klank van het koor.

De contributie bedraagt € 140 per jaar.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter: Willemijn Lammers
Secretaris: Truus Roelofs
Penningmeester: Henk Daniël/Nyncke Nicolay
Vieringen: Marc-Jan Schouten
Website: Rein van Eck, in samenwerking met Webweelde Wageningen

U kunt hen per mail bereiken via de pagina “Contact”, in de bovenbalk.