Home

Het Johanneskoor is een gemengd koor dat hoofdzakelijk vierstemmige liederen
zingt. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liturgische
muziek.

Vesperdienst zondag 28 november 2021

Ons koor is in 1992 opgericht vanuit de Rooms-Katholieke Johannes de
Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen, maar is vrij snel daarna uitgegroeid
tot een oecumenisch koor. Het zingt zowel in vieringen van de Rooms-Katholieke Titus Brandsma Parochie (verschillende locaties) als in die van de Protestantse wijkgemeente Lukas in Wageningen.