Home

Het Johanneskoor is een gemengd koor dat hoofdzakelijk vierstemmige liederen
zingt. Het repertoire bestaat voornamelijk uit nieuwe Nederlandstalige liturgische
muziek.

 Ons koor is in 1992 opgericht vanuit de Rooms-Katholieke Johannes de
Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen, maar is vrij snel daarna uitgegroeid
tot een oecumenisch koor. Het zingt zowel in vieringen van de Rooms-Katholieke Titus Brandsma Parochie (verschillende locaties) als in die van de Protestantse wijkgemeente Lukas in Wageningen.