Steun ons

Het Johanneskoor gelooft dat het oecumenisch aspect van zingen in zowel de parochie als in protestantse kerken juist in deze tijd veel te bieden heeft. We merken dat mensen graag naar ons komen luisteren, ongeacht hun religieuze achtergrond. Sommigen komen speciaal naar een kerk als wij er zingen. Dat doet ons goed en dat willen we ook heel graag blijven doen. Wij willen u blijven inspireren tot verdieping en bezieling.

Het Johanneskoor wordt niet gefinancierd door een kerkelijke instelling. Om onze kwaliteit en en muzikaliteit voor de komende jaren te behouden hebben we dus aanvullende financiële middelen nodig. Wij zouden uw financiële steun daarbij heel goed kunnen gebruiken.

Belastingvrij schenken
De overheid stimuleert het doneren aan culturele instellingen door u te laten profiteren van extra belastingvoordeel. U mag uw volledige periodieke schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250).

Het Cultuurfonds biedt een handige rekentool om snel uit te rekenen wat een periodieke of eenmalige gift aan een culturele ANBI u netto kost. Ga naar hun schenkcalculator.

Wat krijgt u ervoor terug?
Een vraag die erg hoort bij deze tijd: ‘Wat krijg ik ervoor terug?’ En een vraag die we ook heel goed begrijpen. We kunnen u in materiele zin niet heel veel bieden. Dan zou uw donatie opgaan aan spullen die we vervolgens weer aan donateurs geven. Dat is nou net niet de bedoeling. Wat levert uw donatie dan wél op?

  • U draagt bij aan het voortbestaan van een liturgisch koor op kwalitatief hoog niveau.
  • U kunt gemiddeld twee keer per maand genieten en meezingen in een van de kerken in Wageningen, Bennekom of Ede.
  • U bent met ons verbonden als ‘stil lid’. Misschien zingt u zelf niet (meer). Door uw donatie weet u zich verbonden als passief lid van het koor. We houden u op de hoogte en u ontvangt een uitnodiging voor onze speciale bijeenkomsten (jaarvergadering, kooruitjes).
  • Gratis taxidienst. We zingen op schillende locaties rondom Ede/Wageningen. Wellicht bent u minder mobiel. Als u enkele dagen vooraf aangeeft graag te komen, dan kunnen wij u van huis ophalen en weer thuisbrengen na de viering.
  • Een dankbaar koor dat de sterren van de hemel zingt 🙂

Doneren via de Agnesstichting
U doet uw donatie aan de Agnesstichting. Deze stichting is speciaal hiervoor in het leven geroepen en richt zich op het in stand houden en bevorderen van eigentijdse liturgische muziek in Wageningen en omgeving. De stichting verzamelt en beheert financiële middelen ten behoeve van het Johanneskoor.
De bestuursleden van de Agnesstichting zijn:

  • Daan Goense (voorzitter),
  • Otto Hospes (bestuurslid),
  • Henk Daniel (penningmeester).

Donaties aan de stichting worden door dit bestuur beheerd en beschikbaar gesteld, daarnaast ontvangen donateurs feedback over de ontwikkelingen van de bestedingen. En zij mogen rekenen op een enthousiast koor dat gedreven is om vernieuwende liturgie te blijven ondersteunen.

Meer weten of doneren?
Wilt u meer weten of een donatie storten dan horen we dat graag, u kunt contact opnemen met Henk Daniel via agnesstichting@gmail.com

De bankrekening van de Agnesstichting is: NL29TRIO0391012045 t.n.v. donatie Johanneskoor.

Maak een website of blog op WordPress.com