Vacature dirigent

dirigent johanneskoor

Het Wageningse Johanneskoor is een interkerkelijk koor, dat wekelijks repeteert op donderdag, van 20 tot 22 uur. Het koor wordt op piano begeleid door een beroepsmusicus en zingt ca. 14 keer per jaar in vieringen van de parochie zalige Titus Brandsma (in Bennekom, Ede, Veenendaal of Wageningen) en in de Protestantse Gemeente Wageningen, wijk Lukas. Alle vieringen worden voorbereid door koorleden, voorganger en dirigent. De gekozen liederen komen veelal uit het omvangrijke liedrepertoire van Huub Oosterhuis en het Nieuw Liedfonds. Binnen het koor staan liturgie en muzikaliteit voorop . Daarnaast worden gezelligheid en betrokkenheid belangrijk gevonden . Koorweekends, (deelname aan) lieddagen en contacten met andere, soortgelijke koren zorgen aanvullend voor inspiratie en kwaliteit.

Op korte termijn zoeken we een enthousiaste dirigent (m/v)

Herken je je in het volgende?

  • Overtuigend leiding geven aan het koor.

  • Zorgvuldig bewaken van zuiverheid, samenklank en voordracht van het koor.

  • Enthousiasme uitstralen bij het koor en naar kerkgangers toe, zodat zij zich uitgenodigd voelen mee te zingen.

  • Initiatief nemen tot het zingen van onbekendere liederen, verdieping in de gezongen teksten en kwaliteitsverbetering.

  • Ervaring met liturgisch zingen en affiniteit met het repertoire van Huub Oosterhuis en het Nieuw LiedFonds.

  • Kennis door opleiding bij een conservatorium of bij de Stichting Nederlandse Koren (SNK) aangevuld met relevante ervaring.

Dan komen we graag in contact met je: via secretaris.jhk@gmail.com of 06-50280174 (Truus Roelofs).

We ontvangen je reactie graag uiterlijk 26 februari a.s. Onze website is www.johanneskoor.nl

De vergoeding is gebaseerd op de richtlijnen van de Gregoriusvereniging.