Profiel dirigent

De benoeming voor de nieuwe directie bevindt zich in een afrondend stadium.