Agnesstichting

Agnesstichting
Toen het parochiebestuur in 2012 het korenbeleid bekend maakte, bleek daarin voor het Johanneskoor geen plaats meer te zijn in de Johannes de Doperkerk. Het Johanneskoor is echter doorgegaan met zingen, onder meer in de Bevrijdingskerk. Omdat we toch graag een rol wilden spelen in de liturgie in de Johannes de Doperkerk, zijn we in gesprek gegaan met het parochiebestuur. De uitkomst hiervan is dat de parochie repetitieruimte ter beschikking stelt en dat het koor jaarlijks in een aantal vieringen zingt, waarbij het zelf de kosten draagt van dirigent en pianist.

 

Het Johanneskoor is blij met deze overeenkomst. Ten eerste om de historische banden, want we begonnen ooit als parochiekoor. Voor veel leden is de Johannes de Doperkerk ook echt hun thuis. Daarnaast om het oecumenisch aspect van zingen in zowel de parochie als in protestantse kerken. En ten slotte, maar niet in het minst, om de parochianen die graag “onze” vieringen bezoeken. Wij willen hen graag blijven inspireren tot verdieping en bezieling die zij in onze liederen ervaren.
Het johanneskoor gelooft in zijn bestaansrecht en was / is ervan overtuigd dat we onze eigen weg moet continueren. Gelukkig kunnen we nu ook weer vooruitkijken en zijn we blij ons geluid weer overal ten gehore te kunnen brengen.
Om als koor ook in de toekomst actief te kunnen blijven moeten we onze financiën anders organiseren. Daarom hebben we dit jaar de Agnesstichting opgericht. Een stichting die zich richt op het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden van eigentijdse liturgische muziek in Wageningen en omgeving. De stichting beheert en verzamelt de financiële middelen en stelt deze beschikbaar aan het koor.
De bestuursleden van de Agnesstichting zijn Daan Goense (voorzitter), Otto Hospes (bestuurslid), Henk Daniel (penningmeester). We zijn erg blij met de betrokkenheid van mensen buiten onze eigen koorleden in de bestuurlijke samenstelling.
Met deze stichting hopen wij op extra financiële bijdragen van anderen dan slechts onze koorleden. Donaties aan de stichting zullen door dit bestuur worden beheerd en beschikbaar worden gesteld, daarnaast zullen de donateurs feedback ontvangen over de ontwikkelingen van de middelen en de bestedingen daarvan en mogen zij rekenen op een enthousiast koor dat gedreven is om vernieuwende liturgie te blijven ondersteunen.
Wilt u meer weten of een donatie storten dan horen we dat graag, u kunt daartoe contact opnemen met:

H. Daniel, e-mail: agnesstichting@gmail.com

De bankrekening is: NL29 TRIO 0391 0120 45 t.n.v. Agnesstichting