Steun ons

Het Johanneskoor gelooft dat het oecumenisch aspect van zingen in zowel de parochie als in protestantse kerken juist nu veel te bieden heeft. We merken dat mensen graag naar ons komen luisteren. Vaak speciaal naar een kerk komen als wij er zingen. Dat doet ons enorm goed en dat willen we ook graag blijven doen. Wij willen u blijven inspireren tot verdieping en bezieling.
Het Johanneskoor wordt niet gefinancierd door een kerkelijke instelling. Om onze kwaliteit en en muzikaliteit voor de komende jaren te behouden hebben we dus aanvullende financiële middelen nodig.

De Agnes stichting
Deze stichting richt zich op het in stand houden en bevorderen van eigentijdse liturgische muziek in Wageningen en omgeving. De stichting beheert en verzamelt financiële middelen en ondersteunt zo het Johanneskoor.
De bestuursleden van de Agnesstichting zijn Daan Goense (voorzitter), Otto Hospes (bestuurslid), Henk Daniel (penningmeester).
Donaties aan de stichting worden door dit bestuur beheerd en beschikbaar gesteld, daarnaast ontvangen de donateurs feedback over de ontwikkelingen van de bestedingen. En zij mogen rekenen op een enthousiast koor dat gedreven is om vernieuwende liturgie te blijven ondersteunen.

Belastingvrij schenken
De overheid stimuleert het doneren aan culturele instellingen als de Agnesstichting door u te laten profiteren van extra belastingvoordeel. U mag uw volledige periodieke schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. De eerste € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250).

Laat u voor een concreet advies informeren door uw accountant. Het Cultuurfonds biedt een handige rekentool om snel uit te rekenen wat een periodieke of eenmalige gift aan een culturele ANBI u netto kost. Ga hier naar hun schenkcalculator.

Wat krijgt u ervoor terug?
Een vraag die erg hoort bij deze tijd? ‘Wat zit er voor mezelf in? Wat krijg ik ervoor terug?’ En een vraag die we dan ook heel goed begrijpen. We kunnen u in materiele zin niet veel bieden. Dan zou uw donatie opgaan aan spullen die we vervolgens weer aan donateurs geven. Dat is nou net niet de bedoeling. Wat levert uw donatie dan wél op?

  • U draagt bij aan het voortbestaan van een liturgisch koor op kwalitatief hoog niveau.
  • Een ‘stil lid’. Misschien zingt u zelf niet (meer). Door uw donatie weet u zich verbonden als lid van het koor. We houden u op de hoogte en u ontvangt een uitnodiging voor onze speciale bijeenkomsten (jaarvergadering, kooruitjes).
  • Gratis taxidienst. We zingen op schillende locaties. Wellicht bent u minder mobiel. Als u enkele dagen vooraf aangeeft graag te komen, dan kunnen wij u van huis ophalen en weer thuisbrengen na de viering.
  • Een dankbaar koor 🙂


Meer weten of doneren?
Wilt u meer weten of een donatie storten dan horen we dat graag, u kunt contact opnemen met Henk Daniel via agnesstichting@gmail.com

De bankrekening van de Agnesstichting is: NL29 TRIO 0391 0120 45 t.n.v. Agnesstichting.

Maak een website of blog op WordPress.com